Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án sản xuất Golf Clubs” của Công ty TNHH công nghệ Quanshen tại KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Thông tin chuyên ngành  
Xin ý kiến đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án “Dự án sản xuất Golf Clubs” của Công ty TNHH công nghệ Quanshen tại KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Dự án sản xuất Golf Clubs” của Công ty TNHH công nghệ Quanshen tại KCN Thanh Liêm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 07/05/2024.
Tin liên quan