Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Sản xuất chân đế màn hình LCD và các lin...

Thông tin chuyên ngành  
Tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Sản xuất chân đế màn hình LCD và các linh kiện liên quan” của Công ty TNHH Syncmold Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 05 tháng 6 năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Sản xuất chân đế màn hình LCD và các linh kiện liên quan” của Công ty TNHH Syncmold Việt Nam tại KCN Đồng Văn II, TX. Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

Tham dự Hội nghị có Ông Phạm Bá Tùng, Phó Trưởng Ban - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì điều hành Hội nghị và đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường TX. Duy Tiên, đại diện chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Đồng Văn II Công ty Cổ phần Phát triển Hà Nam và các phòng ban chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý các KCN

Thay mặt chủ đầu tư, ông Lại Hữu Phong đại diện cho đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Môi trường xanh Hà Nam) trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Sản xuất chân đế màn hình LCD và các linh kiện liên quan" của Công ty TNHH Syncmold Việt Nam

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy là sản xuất chân đế màn hình LCD và các linh kiện điện tử liên quan; giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương; góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp vào ngân sách nhà nước…

Để hoàn chỉnh Báo cáo ĐTM, Hội đồng thẩm định đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong Hội nghị, bổ sung xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, nghiêm túc thực hiện trồng cây xanh nhằm giảm thiểu ô nhiễm, góp phần tạo cảnh quan môi trường cho dự án, hướng tới phát triển KCN xanh

Sau khi tổng hợp xem xét ý kiến nhận xét của các Thành viên tham dự Hội nghị và ý kiến tiếp thu giải trình của Chủ dự án, đơn vị tư vấn, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Báo cáo ĐTM Dự án “Sản xuất chân đế màn hình LCD và các linh kiện liên quan" với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung;

Kết thúc Hội nghị, ông Phạm Bá Tùng giao Phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các KCN phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo ĐTM, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt theo quy định.​