Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Nhà máy Best BK” của Công ty TNHH Best B...

Tin tức – Sự kiện  
Tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án “Nhà máy Best BK” của Công ty TNHH Best BK tại KCN Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
Ngày 21 tháng 5 năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy Best BK” của Công ty TNHH Best BK tại KCN Hòa Mạc, Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam;

Tham dự Hội nghị có Ông Phạm Bá Tùng, Phó Trưởng Ban - Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì điều hành Hội nghị và đại diện Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Công thương, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Duy Tiên, đại diện chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN Hòa Mạc - Công ty TNHH Quản lý khai thác KCN Hòa Mạc và các phòng ban chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam.

Thay mặt chủ đầu tư, Bà hoàng Thị Hoa đại diện cho đơn vị tư vấn (Công ty TNHH Khoa học công nghệ môi trường Hà Nam) trình bày tóm tắt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Nhà máy Best BK";

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, gia công lắp ráp bản mạch in điện tử (PCB Ass'y) dùng cho các thiết bị điện tử; sản xuất, gia công lắp ráp bộ dây dẫn điện (Cable, Harness) dùng cho ô tô, các thiết bị điện và điện tử; sản xuất, gia công lắp ráp các loại máy điều khiển (Control), robot tự động dùng trong lĩnh vực y tế, công nghiệp, với quy mô dự án Giai đoạn 1 là 1.023.000 sản phẩm/năm, Giai đoạn II là 700.000 sản phẩm/năm. Dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương; góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đóng góp vào ngân sách nhà nước…

Để hoàn chỉnh Báo cáo ĐTM, Hội đồng đề nghị chủ đầu tư phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến nhận xét đánh giá của các thành viên trong Hội nghị, cụ thể: Đánh giá lại tính chất khối lượng nước thải sản xuất rửa bản mạch lần cuối, làm rõ tính khả thi của việc thu gom khối lượng nước thải này, để xử lý cùng nước thải sinh hoạt tại hệ thống XLNT sinh hoạt, bổ sung các dẫn chứng khoa học liên quan; nghiêm túc thực hiện trồng cây xanh góp phần giảm thiểu ô nhiễm và tạo cảnh quan môi trường cho dự án…

Sau khi tổng hợp xem xét ý kiến nhận xét của các Thành viên tham dự Hội nghị và ý kiến tiếp thu giải trình của Chủ dự án, đơn vị tư vấn, Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua Báo cáo ĐTM Dự án “Nhà máy Best BK" với điều kiện phải chỉnh sửa bổ sung;

Kết thúc Hội nghị, ông Phạm Bá Tùng giao Phòng Quản lý Môi trường – Ban Quản lý các KCN phối hợp, hướng dẫn Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo ĐTM, trình Lãnh đạo Ban phê duyệt theo quy định.​