Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai b...

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý quy hoạch - xây dựng  
Thủ tục về thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong khu công nghiệp (đối với trường hợp thiết kế hai bước):

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Bước 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các khu công nghiệp chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng. Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng tổ chức kiểm tra, thẩm định nội dung hồ sơ, trình lãnh đạo Ban phê duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban quản lý các KCN.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp lựa chọn nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống bưu chính thì nhận kết quả qua hệ thống bưu chính.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả sẽ ký vào mẫu đơn, tờ khai và nộp phí, lệ phí (nếu có) và mang theo bản gốc để đối chiếu với giấy tờ có liên quan đã được gửi trực tuyến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tuyến qua dịch vụ công một cửa điện tử motcua.hanam.gov.vn.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo mẫu số 06 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015.

           - Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ.

          - Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng.

          - Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.

          - Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

* Số lượng: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 8 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định thiết kế được lập theo Mẫu 07 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Phí: Theo Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo Mẫu số 06 quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Việc thẩm định thiết kế kỹ thuật (Trường hợp thiết kế ba bước); thiết kế bản vẽ thi công công trình (trường hợp thiết kế hai bước) của các công trình dân dụng và công nghiệp đối với công trình cấp II, cấp III được đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp do Ban quản lý các khu công nghiệp quản lý.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 48/2018/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định 37/2016/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của UBND tỉnh Hà Nam về việc phân cấp thẩm định dự án, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 11/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.​

Biểu mẫu: Mẫu số 2XD.doc


Tin liên quan