Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

Thủ tục hành chính Lĩnh vực quản lý quy hoạch - xây dựng  
Thủ tục Gia hạn Giấy phép xây dựng trong khu công nghiệp

- Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Địa chỉ: Số 07, đường Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

+ Điện thoại/Fax: Số máy lẻ 117/02263835835

+ Thời gian tiếp nhận: Theo giờ hành chính (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định).

Hoặc Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nhưng không phải chứng thực, tất cả được scan hoặc chụp từ bản chính và gửi bằng tài khoản đã được đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến motcua.hanam.gov.vn. Hệ thống sẽ tự động thông báo kết quả tiếp nhận (Kèm theo mã hồ sơ) thông qua tài khoản, số điện thoại dã được đăng ký.

Bươc 2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ lên phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng. Phòng Quản lý Quy hoạch Xây dựng kiểm tra nội dung hồ sơ, trình lãnh đạo Ban ký duyệt và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại:

          + Đối với hồ sơ nộp trực tiếp, tổ chức cá nhân mang theo Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến nhận kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam.

+ Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 4, tổ chức, cá nhân nộMẫu số 5XD.docp hồ sơ gốc và nhận kết quả qua hệ thống dịch vụ bưu chính và dịch vụ công trực tuyến.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc dịch vụ công trực tuyến một cửa điện tử motcua.hanam.gov.vn

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần:

          -  Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD;

          - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

          Thời hạn gia hạn giấy phép xây dựng được ghi trong giấy phép xây dựng được cấp.

* Số lượng: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 2 (hai) ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các khu công nghiệp.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xây dựng được gia hạn theo mẫu  

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Phụ lục 2 (mẫu 4)  - Đơn đề nghị điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Xây dựng số 48/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018;

Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;

Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

          Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn cấp Giấy phép xây dưng.

Quyết định 26/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về ban hành quy định lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Tin liên quan