Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020

Tin tức – Sự kiện  
Tập huấn Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020
Ngày 15/4/2022, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hướng dẫn thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020.

Tham dự Hội nghị có Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng vụ chính sách pháp chế và thanh tra – Tổng cục Môi trường; Ông Đỗ Việt Đức đại diện Ban Quan hệ lao động – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đại diện của các cơ quan thông tấn báo chí; Cùng hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ làm công tác BVMT và ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các KCN trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Bá Tùng Phó Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cho biết, Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17-11-2020, có hiệu lực từ ngày 1-1-2022 với nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

môi trường 1.png

Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến nhiều điểm mới rất quan trọng, đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, đồng thời cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp, nội dung thảo luận thẳng thắn, rất thực tiễn đến từ các đại biểu đại diện cho các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tại các KCN. Hội nghị đã tiếp thu những ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, qua đó giúp các doanh nghiệp nhận thức một cách đầy đủ trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Bá Tùng đề nghị các đ/c là Lãnh đạo, các đ/c là cán bộ làm công tác BVMT và ATVSLĐ tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chính sách về BVMT và ATVSLĐ tới các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài các KCN; Đề nghị mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp sẽ có những hành động thiết thực hơn nhằm “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" đảm bảo “Tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái cho thế hệ hiện tại và mai sau".