Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Ngày 06/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.
Xem chi tiết Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 tại đây!​NQ 20.pdf.pdf