Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại thực hàn...

Thông tin chuyên ngành  
Phong trào thi đua "Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê đẩy mạnh kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ, hiện đại thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" giai đoạn 2022-2030
Tin liên quan