Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023

Tin tức – Sự kiện  
Phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023
Sáng ngày 02/6/2023, UBND tỉnh tổ chức phiên họp Uỷ ban thảo luận các nội dung trình HĐNĐ tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2023.

Dự phiên họp có ông Trương Quốc Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Đặng Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Nguyễn Anh Chức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố…

Tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trong 06 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh ước đạt 22.800,5 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022; hoạt động đầu tư, xuất nhập khẩu tăng khá; các ngành thương mại, dịch vụ, hoạt động doanh nghiệp từng bước được phục hồi; tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản vẫn được kiểm soát tốt. Cải cách hành chính có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống Nhân dân ổn định. Tuy nhiên, còn một số tồn tại như: Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số địa phương, đơn vị tiến độ chậm. Thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp, số doanh nghiệp thành lập mới giảm, tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ. Công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm. Tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo còn tiềm ẩn phức tạp. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường còn hạn chế... Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 10,2%; GRDP bình quân đầu người đạt 98,7 triệu đồng, tăng 13,4%; thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 13.454 tỷ đồng, tăng 2,4%; giải quyết việc làm mới cho 25.000 người, trong đó xuất khẩu 1.000 lao động…

Cũng tại phiên họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2023; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng đầu tư ngân sách cấp tỉnh; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh, giao chi tiết Kế hoạch đầu tư công năm 2023 do cấp tỉnh quản lý; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cầu Vua và đường hai đầu cầu kết nối ĐT.496 với QL.38B, tỉnh Hà Nam.

DSC_4075.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Anh Chức phát biểu tại phiên họp

Thảo luận các nội dung này, đại biểu đã nêu ra một số khó khăn và giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới: Tình hình thu hút đầu tư còn thấp; tập trung đẩy nhanh tiến độ một số công trình để đẩy mạnh đầu tư công; các địa phương xem xét điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hàng năm và cả giai đoạn; những nội dung liên quan đến ban hành cơ chế, chính sách, chế độ nên trình tại kỳ họp HĐND cuối năm…

DSC_4086.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư cần đánh giá rõ những tồn tại, khó khăn để có biện pháp tháo gỡ. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, trong đó tập trung vào những dự án có khối lượng lớn, dự án giao thông trọng điểm như đường ĐT.495B, nút giao Phú Thứ, cầu Tân Lang, dự án các khu công nghiệp mở rộng, khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo... Nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức tránh tình trạng tránh né, đùn đẩy trách nhiệm. Đối với các tờ trình và dự thảo nghị quyết do Sở Kế hoạch và Đầu tư trình tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện dự thảo để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Thanh Liêm để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Thanh Liêm; tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định cơ chế đặc thù về điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (từ các dự án có thu tiền sử dụng đất) cho ngân sách huyện Bình Lục để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao của huyện Bình Lục; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phương án sử dụng số tăng thu ngân sách cấp tỉnh năm 2022.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, các địa phương rà soát, xem xét lại các hạng mục, phấn đấu hoàn thành tất cả các hạng mục trước kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2023./.

 Thương ​Huyền​


https://hanam.gov.vn/