Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà máy sản xuất và kinh doanh điệnt trở Việt Nam thuộc Công ty TNHH Favor Union Vina tại KCN Châu Sơn - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

Tin tức – Sự kiện  
Nhà máy sản xuất và kinh doanh điệnt trở Việt Nam thuộc Công ty TNHH Favor Union Vina tại KCN Châu Sơn - thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

Sau khi được Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 5453782845 chứng nhận lần đầu ngày 31/10/2019 và  Giấy phép xây dựng số 73/GPXD-BQLKCN cấp ngày 08/12/2020, Công ty TNHH Favor Union Vina đã triển khai đầu tư xây dựng của dự án đến nay các công trình nhà máy đã hoàn thành.

Ngày 24/8/2022 Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ban hành Thông báo về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành đối với nhà máy làm cơ sở để Chủ đầu tư và các bên liên quan tiến hành bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Dự án đi vào hoạt động sẽ cung cấp Điện trở các loại: 19.150.000 sản phẩm/năm; Bộ điều khiển, công tắc các loại: 1.200.000 sản phẩm/năm.