Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nhà đầu tư nước ngoài đã “rót” 5,46 tỷ USD vào Việt Nam

Tin tức – Sự kiện Tin nội bộ  
Nhà đầu tư nước ngoài đã “rót” 5,46 tỷ USD vào Việt Nam
2 tháng đầu năm, vốn thực hiện đã tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020, đạt mức 2,5 tỷ USD.

Cụ thể, tính đến ngày 20/02/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 5,46 tỷ USD, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực tại Việt Nam

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua 2 tháng đầu năm, có 5,46 tỷ USD vốn đăng ký, 2,5 tỷ USD vốn thực hiện, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, số dự án mới, điều chỉnh vốn đầu tư giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, theo ghi nhận của Cục Đầu tư nước ngoài, qua 2 tháng đầu năm 2021, có 126 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 74,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt 3,31 tỷ USD, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2020. 

Bên cạnh đó, có 115 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 23,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 1,61 tỷ USD, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Về góp vốn, mua cổ phần, có 445 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 71,9% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp 543,1 triệu USD, giảm 34,4% so với cùng kỳ.

Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 3 tỷ USD, chiếm 55,7% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,44 tỷ USD, chiếm 26,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký gần 485 triệu USD và gần 153 triệu USD.

Đến hết tháng 2/2021, đã có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư 1.64 tỷ USD, chiếm gần 30% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam; Singapore đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,07 tỷ USD, chiếm 19,6% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,05 USD, chiếm 19,3% tổng vốn đầu tư…

Đến nay, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 43 tỉnh, thành phố, trong đó Cần Thơ dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,31 tỷ USD, chiếm 24,1% tổng vốn đầu tư đăng ký; tiếp theo là TP. Hải Phòng với tổng vốn đăng ký gần 918 triệu USD, chiếm 16,8% tổng vốn đầu tư; đứng thứ ba là Bắc Giang với gần 573 triệu USD, chiếm 10,5% tổng vốn đầu tư.…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện đang có khoảng 300 doanh nghiệp, tập đoàn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có kế hoạch mở rộng đầu tư hoặc nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư, lập kế hoạch rót vốn đầu tư vào Việt Nam. 

Kim ngạch xuất khẩu của khối FDI, kể cả dầu thô ước đạt 38,07 tỷ USD, tăng 34% so với cùng kỳ, chiếm 76,1% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô ước đạt 37,9 tỷ USD, tăng 35,1% so với cùng kỳ, chiếm 75,7% kim ngạch xuất khẩu.

Kim ngạch nhập khẩu của khu vực ĐTNN ước đạt 31,6 tỷ USD, tăng 31,2% so cùng kỳ và chiếm 66,6% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2021, khu vực FDI xuất siêu gần 6,5 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu gần 6,3 tỷ USD không kể dầu thô. Xuất siêu khu vực FDI đã bù đắp phần nhập siêu 3,9 tỷ USD của khu vực doanh nghiệp trong nước, giúp cả nước xuất siêu khoảng 2,6 tỷ USD./.