Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Bộ máy tổ chức  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Họ và tên: Trần Văn Kiên

Chức vụ: Trưởng ban

Số điện thoại: 02263.850.569

Email: tranvankien@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Ban quản lý các KCN, Đường Lê Hoàn, Phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam​