Skip Ribbon Commands
Skip to main content

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN

Tin tức – Sự kiện  
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023 CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN
Căn cứ Quy chế Tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh tại Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, đơn vị thông báo phân công lịch tiếp công dân năm 2023 thường xuyên, định kỳ của Lãnh đạo Ban, công chức cơ quan như sau:​TB 02.BQL tiếp công dân năm 2023.pdf