Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tin tức – Sự kiện  
Khối thi đua Kinh tế ngành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chiều ngày 21/12/2022, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Khối thi đua Kinh tế ngành (KTĐKTN) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Chiều ngày 21/12/2022, tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Khối thi đua Kinh tế ngành (KTĐKTN) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

z3977202382801_2af4033f3b35.jpg

Đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có ông Nguyễn Đức Vượng - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phụ trách khối; ông Trần Văn Kiên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh - Trưởng KTĐKTN năm 2022; lãnh đạo các sở, ngành là thành viên trong khối; bà Bùi Thị Thanh Nhàn - Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ…

IMG_0049.jpg 

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Duy Tuấn trình bày báo cáo tại hội nghị

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của Khối diễn ra sôi nổi, đổi mới, sáng tạo, phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực. Nội dung các phong trào đã bám sát chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần cải tiến lề lối làm việc, nâng cao năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của từng đơn vị. Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật để đẩy mạnh hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành quản lý, làm tốt công tác cải cách hành chính, thường trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trong năm, tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 8.437,1 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2021; các chỉ tiêu tỉnh giao cho ngành năm 2022 đều cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch; đến nay toàn tỉnh có 19/83 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (trong đó năm 2021 có 10 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu). Lĩnh vực Công Thương đạt nhiều kết quả quan trọng; mặc dù do tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn đạt mức tăng trưởng cao… Giá trị sản xuất công nghiệp ước cả năm đạt 176.078 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2021; tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ ước cả năm đạt 40.845 tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2021; tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu ước cả năm đạt 5.568 triệu USD, tăng 13,7% so với năm 2021. Tính đến hết tháng 11/2022, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút thêm được 41 dự án đăng ký mới (16 dự án FDI, 25 dự án trong nước); lũy kế đến tháng 12/2022, tổng số các dự án trong các khu công nghiệp của tỉnh là 524 dự án đầu tư; giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2021; thu ngân sách nhà nước ước đạt 6.300 tỷ đồng, tăng 5,5% so với năm 2021; giá trị xuất khẩu ước đạt 4.500 triệu USD, tăng 23,3% so với năm 2021. Các chỉ tiêu của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông: Tích hợp 976 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; 100% cơ quan hành chính nhà nước (từ cấp huyện trở lên) sử dụng chữ ký số của cơ quan; chữ ký số của cá nhân để ký số trên văn bản điện tử; xây dựng Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Hà Nam...  Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường đạt nhiều kết quả khả quan về quản lý đất đai và đo đạc bản đồ; tham mưu với tỉnh ban hành nhiều quyết định, đề án thúc đẩy phát triển hơn nữa các lĩnh vực thuộc ngành quản lý.  Lĩnh vực Giao thông Vận tải đã tham mưu các văn bản quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực… Lĩnh vực Xây dựng đã làm tốt công tác thẩm định hồ sơ, cấp phép xây dựng; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác quy hoạch, phát triển đô thị… Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học công nghệ… Các phong trào thi đua được xây dựng với nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực và hiệu quả, phát huy vai trò làm đòn bẩy thúc đẩy thực thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao của từng ngành, từng lĩnh vực.

IMG_0063.jpg
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Vượng ghi nhận, biểu dương kết quả thi đua của KTĐKTN. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trong khối cần tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đăng ký, khắc phục hạn chế, tồn tại, có giải pháp thực hiện cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung các phong trào thi đua, khen thưởng gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng lĩnh vực; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động thi đua khen thưởng; nâng cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hạn chế, tạo động lực để từng đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối nỗ lực hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao…

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối bỏ phiếu suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2022, trong đó bầu 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ (Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh); 01 đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh ( Sở Xây dựng).

IMG_0075.jpg 

​Đơn vị trưởng KTĐKTN năm 2022 tặng hoa chúc mừng trưởng, phó KTĐKTN năm 2023

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất đề cử Sở Thông tin và Truyền thông là Trưởng khối, Sở Xây dựng là Phó khối năm 2023./.​