Skip Ribbon Commands
Skip to main content

hướng dẫn việc bảo lãnh Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn sản xuất, kinh doanh

hướng dẫn việc bảo lãnh Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn sản xuất, kinh doanh
Ngày 9/10 vừa qua, NHNN đã ban hành Thông tư 29/2014/TT-NHNN để hướng dẫn việc bảo lãnh Doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn sản xuất, kinh doanh.

 Trong Thông tư có các nội dung quan trọng như:


-  Bên cho vay và Ngân hàng Phát triển (VDB) phải có thỏa thuận bằng văn bản về việc phối hợp thực hiện cho vay có bảo lãnh với các nội dung theo quy định.

- Bên cho vay, VDB và khách hàng phải có thỏa thuận để đảm bảo bên cho vay có quyền tiếp nhận và xử lý tài sản đảm bảo trong trường hợp VDB từ chối thực hiện nghĩa vụ.

-  Việc điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ chỉ được thực hiện khi có văn bản chấp thuận của VDB.

- Bên cho vay và VBD phải thỏa thuân cụ thể các trường hợp từ chối bảo lãnh căn cứ theo 02 trường hợp gốc sau:

+ Bên cho vay giải ngân vốn không đúng mục đích

+ Bên cho vay kiểm tra giám sát không chặt chẽ việc giải ngân vốn.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2014.