Skip Ribbon Commands
Skip to main content

hướng dẫn Luật Quản lý thuế

hướng dẫn Luật Quản lý thuế
Nhằm giải thích cho các doanh nghiệp về khó khăn đặc biệt khác được gia hạn nộp thuế quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế, ngày 13/10, Tổng cục Thuế đã có Công văn 4462/TCT-QLN hướng dẫn các trường hợp khó khăn đặc biệt khác bao gồm:

 - Ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị yêu cầu ngừng kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;


- Đối tác hủy, không thanh toán đúng hạn hợp đồng đã ký kết do đối tác phá sản hoặc người quản lý doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh bị đột tử, mất tích mà không do lỗi của người nộp thuế làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị lỗ.


Công văn được áp dụng từ ngày 13/10/2014.