Skip Ribbon Commands
Skip to main content

HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN THANH LIÊM

Tin tức – Sự kiện  
HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TRONG KCN THANH LIÊM
Ngày 08/7/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Thanh Liêm.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Kiên – Trưởng ban Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam, ông Hoàng Mạnh Dũng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Liêm, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện/xã/thị trấn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện/xã/thị trấn; Bí thư Đảng ủy xã/thị trấn, Chủ tịch xã/thị trấn, Lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Phòng Lao động – TBXH huyện/xã/thị trấn và 04 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tham gia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Kiên đã nêu tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với UBND huyện Thanh Liêm và các tổ chức đoàn thể - chính trị của huyện luôn đồng hành giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đặc biệt là công tác hỗ trợ tuyển dụng lao động.

Tham dự tại Hội nghị có 04 doanh nghiệp tham gia giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động với tổng nhu cầu là 3.780 người gồm Công ty TNHH Hệ thống dây dẫn Sumi Việt Nam, Công ty TNHH Đèn Led Trang trí Đông Phương Hà Nam, Công ty TNHH Jarllytec Việt Nam, Công ty TNHH Samas Wiring Systems Vina. Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành của Doanh nghiệp, ngành nghề, nhu cầu tuyển dụng cùng các chế độ chính sách đối với người lao động đến các đc Bí thư, Chủ tịch UBND các xã/thị trấn và các tổ chức chính trị xã hội của xã/thị trấn biết, từ đó tổ chức tuyên truyền đến người dân trên địa bàn về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để người lao đông tham gia đăng ký.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng chỉ đạo Lãnh đạo các xã/thị trấn, tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội của xã/thị trấn dựa trên các thông tin có được tại Hội nghị này các xã/thị trấn trên địa bàn tổ chức tuyên truyền cho người lao động nhu cầu tuyển dụng của 04 doanh nghiệp để người lao động tại địa phương biết để tham gia tuyển dụng.

TL2.JPG

​Các đại biểu tham dự Hội nghị