Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

Tin tức – Sự kiện  
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2023, Ban quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hường, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Hướng dẫn của Công đoàn Viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức,  Ban quản lý các KCN tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2022 đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Minh Phượng, Phó trưởng ban cùng các đồng chí được phân công đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo hoạt động công đoàn 2022, phương hướng nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2023; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và kiểm điểm thực hiện QCDC trong hoạt động của Ban năm 2022; báo cáo thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo sử dụng và quản lý tài chính năm 2022, kế hoạch quản lý tài chính 2023. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe tham luận của Phòng Quản lý Doanh nghiệp, Văn phòng Ban, Đoàn Thanh niên và nhiều lượt ý kiến phát biểu của CBCCVC cơ quan về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng phòng, đơn vị trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023. Tại Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nói không với tiêu cực đồng thời ký cam kết của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào; ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn; tổ chức đăng ký thi đua năm 2023…

Hội nghị CCVC 1.jpg

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của CBCCVC, đồng chí Trưởng ban Trần Văn Kiên ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của CBCCVC trong năm qua, đã tham mưu triển khai tích cực các nhiệm vụ của đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; ngày càng thể hiện rõ vai trò quản lý, đồng hành với các đơn vị kinh doanh hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong các KCN ngày càng phát triển và đóng góp nhiều vào sự phát triển chung của tỉnh Hà Nam.

Năm 2022, việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đã thực sự phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, người lao động, những nội dung cán bộ, công chức người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát, kiểm tra đã được thực hiện toàn diện và đầy đủ. Qua đó tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ cơ quan đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Các ứng xử trong cơ quan đều dựa trên cơ sở các quy chế đã được ban hành, tạo được khí thế thi đua phấn khởi làm việc trong mỗi cán bộ, công chức, người lao động cơ quan. Nội bộ cơ quan đoàn kết, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các chế độ chính sách.

Thời gian tới, đồng chí Trưởng ban tiếp tục yêu cầu toàn thể CBCCVC tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh giao trong năm 2023, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan vững mạnh và đoàn kết.

Hội nghị CCVC 2.jpg

Lễ ​Ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn, tổ chức đăng ký thi đua năm 2023