Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị bàn giao mặt bằng để thi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn từ Km2 + 420 – Km3+600)

Tin tức – Sự kiện  
Hội nghị bàn giao mặt bằng để thi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn từ Km2 + 420 – Km3+600)

Căn cứ: Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn từ Km2+420 – Km 3+600); Quyết định 263/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 về việc phê duyệt Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn từ Km2 + 420 – Km3+600).

Ban quản lý các KCN được giao làm chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường 68m (đoạn từ Km2+420 – Km 3+600), Ban đã thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành, thực hiện công tác đấu thầu theo đúng quy định. Đến này đã lựa chọn được đơn vị thi công là Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Việt Phát, với giá trúng thầu là 103.386.416.000 đồng.

Ngày 27/8/2022, Ban quản lý các KCN cùng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hà Nam,  UBND thị xã Duy Tiên và các đơn vị có liên quan tiến hành bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH xây dựng và dịch vụ thương mại Việt Phát để tiến hành triển khai xây dựng với tiến độ 360 ngày. Dự kiến hoàn thành, bàn giao đi vào sử dụng trong năm 2023.

Sau khi dự án hoàn thành, đây sẽ là tuyến đường giao thông quan trọng phục vụ việc lưu thông của các phương tiện vận tải ra vào KCN Đồng Văn III cũng như việc lưu thông của người dân trong khu vực.​