Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an...

Thông tin chuyên ngành  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông"
Ngày 25/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông" của Công ty TNHH sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam thuộc KCN Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
Ngày 25/4/2022. Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông" của Công ty TNHH sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam thuộc KCN Thanh Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông" của Công ty TNHH sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam thuộc KCN Thanh Liêm. Ban quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trườngcủa dự án "Nhà máy sản xuất, gia công cơ khí và vật tư hạng mục an toàn giao thông" của Công ty TNHH sơn dẻo nhiệt Synthetic - Chi nhánh Hà Nam thuộc KCN Thanh Liêm. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 11/5/2022.