Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đột phá trong thu hút đầu tư: Điểm sáng trong phong trào thi đua của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Đột phá trong thu hút đầu tư: Điểm sáng trong phong trào thi đua của Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam
Năm 2019, các KCN tỉnh Hà Nam thu hút được 67 dự án đầu tư và điều chỉnh 119 lượt dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng.

Năm 2019, cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hà Nam (viết tắt là Ban Quản lý) triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thi đua khen thưởng do lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Khối thi đua (trong ngành Kế hoạch và Đầu tư và Tỉnh) phát động.

Các phong trào thi đua tại đơn vị luôn gắn kết chặt chẽ với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" , Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Đồng thời gắn công tác thi đua khen thưởng của Ban với nhiệm vụ cải cách hành chính, trọng tâm là công tác cải cách thủ tục hành chính và nâng cao đạo đức công vụ của từng công chức trong cơ quan.

Để cụ thể hóa các Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh về việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, Ban Quản lý đã xây dựng các kế hoạch cụ thể phù hợp và sát với tình hình thực tế tại đơn vị và đến các doanh nghiệp, người lao động trong các KCN. Cùng với đó kết hợp triển khai thực hiện Quy chế thi đua khen thưởng của tỉnh Hà Nam nhằm động viên khuyến khích cán bộ công chức, viên chức và chỉ doanh nghiệp, người lao động Ban Quản lý và người lao động trong các KCN nỗ lực hăng say phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động công tác chuyên môn, nâng cao năng suất lao động, đoàn kết sáng tạo, thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật…

Việc phát động phong trào thi đua mang tính kịp thời, đồng thời tiến hành tổng kết phong trào thi đua, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Kết quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động  trong cơ quan đã nhận thức sâu sắc được vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua để tự trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, góp phần vào thành tích chung của toàn đơn vị  (nổi bật là hoàn thành toàn diện 10 nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Khối thi đua kinh tế ngành năm 2019).

Ảnh: Nhà máy của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong KCN Đồng Văn II

Các phong trào thi đua yêu nước do Ban Quản lý phát động đã lan tỏa rộng khắp trong đơn vị đến các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong hoạt động quản lý nhà nước và phát triển các KCN. Đặc biệt, một trong những tiêu chí đạt kết quả cao trong công tác thi đua của Ban Quản lý là thu hút đầu tư vào các KCN trong năm 2019 đã thực sự có bước đột phá, tạo điểm nhấn quan trọng để thúc đẩy thu hút đầu tư những năm tiếp theo ngày càng đạt hiệu quả cả về lượng và chất.

Để đạt được kết quả thu hút đầu tư ấn tượng trong năm 2019 là do Ban Quản lý cũng đã làm tốt công tác xúc tiến đầu tư với nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư năng động và hiệu quả (đặc biệt đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ các điều kiện phục vụ 02 Đoàn đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; phối hợp với văn phòng UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ đoàn xúc tiến đầu tư của Tỉnh tại Hàn Quốc....). Mặt khác, những năm gần đây công tác thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn Tỉnh được lãnh đạo tỉnh Hà Nam đặc biệt quan tâm, vì vậy môi trường thu hút đầu tư của Tỉnh ngày càng được cải thiện (các chính sách thu hút đầu tư thông thoáng, cởi mở; hạ tầng các KCN tiếp tục được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh) nên đã tạo được môi trường đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước (các KCN đã và đang thu hút được nhiều dự án đầu tư có qui mô lớn, chất lượng cao).

Kết quả, năm 2019 các KCN của Tỉnh đã thu hút thêm được 67 dự án đăng ký mới (trong đó có 50 dự án đầu tư nước ngoài và 17 dự án đầu tư trong nước);  điều chỉnh 119 lượt dự án (44 lượt điều chỉnh tổng vốn đầu tư) với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm ước khoảng 753,85 triệu USD và 3.604,09 tỷ đồng, nâng tổng số các dự án đầu tư trong các KCN của Tỉnh lên thành 410 dự án đầu tư (trong đó có 250 dự án đầu tư nước ngoài và 161 dự án trong nước) với tổng vốn đầu tư đăng ký là 3.246,23 triệu USD và 29.713,4 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, cả Tỉnh có 8/8 KCN với diện tích là 2.553ha được Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện nay các KCN đã cơ bản được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ và đang vận hành hoạt động.

Trong năm 2019, Ban quản lý đã phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị kinh doanh hạ tầng nghiên cứu, thống nhất phương án phê duyệt mới và điều chỉnh quy hoạch chi tiết một số KCN trình UBND Tỉnh xem xét quyết định để chuẩn bị quỹ đất thu hút đầu tư trong thời gian tới. Với tin vui đó, trong tương lai gần các KCN của Tỉnh sẽ là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài nước.

Triển khai thực hiện 10 cam kết của UBND Tỉnh, Ban Quản lý đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có các KCN trên toàn Tỉnh đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn Tỉnh.

Thông qua phòng trào thi đua đã có tác dụng động viên, khích lệ các doanh nghiệp trong KCN hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng cường khả năng sáng tạo, góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước và giải quyết việc làm cho người lao động... Nhờ đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong các KCN năm 2019 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực: Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 710 ha đất giao cho các doanh nghiệp, trong đó diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 640,5 ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 90,2%.

Nhìn chung các doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả phần diện tích đất thuê trong năm 2019 (thể hiện bằng mật độ xây dựng, việc đóng góp ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, sử dụng lao động trên 1ha đất), cụ thể:

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 93.070 tỷ đồng, tăng 25,4% so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch năm; thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2018, đạt 108,6% kế hoạch năm; giá trị xuất khẩu đạt 2.192 triệu USD, tăng 13% so với năm 2018, đạt 110% kế hoạch năm.

Ngoài ra, có 11/14 sản phẩm chủ yếu của các doanh nghiệp trong KCN đều vượt kế hoạch đề ra và đều cao hơn so với năm 2018; một số sản phẩm chủ yếu mới có sản lượng tăng trưởng mạnh, cụ thể như: Sản phẩm linh kiện, phụ tùng ô tô đạt 207% kế hoạch năm; dược phẩm, mỹ phẩm đạt 130% kế hoạch năm.

Do các doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nên năm 2019, số lao động tăng thêm của các doanh nghiệp là 6.859 lao động (trong đó Ban trực tiếp hỗ trợ tuyển dụng được 2.132 lao động), đạt 105,5% so với chỉ tiêu được giao, nâng tổng số lao động đang làm việc trong các KCN là 70.973 lao động.

Góp phần quan trọng vào những kết quả trên là nhờ Ban Quản lý đã quan tâm chú trọng và tăng cường đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn diện trên 07 nội dung, trong đó đặc biệt chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính theo tinh thần Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Các nhiệm vụ và giải pháp về cải cách hành chính được triển khai đúng tiến độ, có hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng chất lượng hiệu quả công việc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc được nâng cao, góp phần tiết kiệm kinh phí, thời gian giải quyết công việc. Tổ chức bộ máy thường xuyên được kiện toàn, bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao trình độ cho cán bộ công chức, viên chức đã tạo sự thống nhất và đồng bộ trong bộ máy hoạt động. Các thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc được công khai, minh bạch. Cơ sở vật chất, trang - thiết bị tin học, ứng dụng công nghệ thông tin được đầu tư ngày càng đồng bộ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm thời gian trong giải quyết công việc.

Tính đến tháng 12/2019, Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban gồm có 54 danh mục thủ tục trên 5 lĩnh vực (trong đó 31 danh mục thủ tục đạt dịch vụ công mức độ 3; 19 danh mục thủ tục đạt dịch vụ công mức độ 4). 100%  thủ tục hành chính của Ban đều được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hà Nam. Ban đã thực hiện đơn giản hóa đối với 54 thủ tục hành chính của Ban về giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đều trên 50% thời gian giải quyết theo Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Tỉnh ủy Hà Nam.

Các thủ tục hành chính thuộc Ban trong quá trình thực hiện vẫn nhanh hơn so với thời hạn giải quyết đã công bố. Cụ thể, số lượng hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, trước hạn cho doanh nghiệp năm 2019 là hơn 1000 hồ sơ, trong đó không có hồ sơ nào bị quá hạn. Đồng thời thực hiện tốt công tác hiện đại hóa nền hành chính trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành. Ban cũng đã công bố và duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng

Lãnh đạo Ban Quản lý cho rằng công tác thi đua, khen thưởng có tác động sâu sắc đến tư tưởng và tinh thần của mỗi cán bộ đảng viên và các đoàn thể chính trị trong Ban Quản lý cũng như các chủ doanh nghiệp và người lao động trong các KCN, qua đó tạo động lực quan trọng để cán bộ công chức, viên chức Ban Quản lý và các doanh nghiệp KCN hăng say phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao trong hoạt động công tác và phát triển các KCN. Vì vậy, để thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao trong việc quản lý, xây dựng và phát triển mạnh mẽ các KCN trên địa bàn, năm 2020 Ban Quản lý cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong Ban cũng như tới các doanh nghiệp trong các KCN.

Về hoạt động chuyên môn, một trong các nhiệm vụ then chốt đặt ra cho Ban Quản lý trong năm 2020 là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tranh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho nhà đầu tư và các doanh nghiệp KCN; tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; thay đổi tư duy và hành động trong việc lựa chọn đối tác và dự án đầu tư nước ngoài, lấy chất lượng làm trọng (liên quan đến chuyển giao công nghệ); kiên quyết không thu hút đầu tư bằng mọi giá để bảo vệ môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả, hướng đến xây dựng các KCN trên địa bàn đạt tiêu chí xanh, sạch và phát triển bền vững. Theo đó cũng sẽ tạo nhiều áp lực cạnh tranh cho các chủ đầu tư KCN, đòi hỏi họ cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa để dồn sức tập trung xây dựng hạ tầng các KCN đồng bộ, hiện đại để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu  của các nhà đầu tư./.


http://kinhtevadubao.vn