Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các KCN

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các KCN
Thực hiện Văn bản số 2332/UBND-KGVX ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và tại Việt Nam đang có chiều hướng gia tăng do sự xuất hiện của các biến thể mới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục khẳng định đến thời điểm hiện tại việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 vẫn là giải phát chiến lược nhằm kiểm soát dịch bệnh.

Riêng tại Hà Nam tuần vừa qua đã ghi nhận trên 500 ca mắc Covid-19 tăng gấp đôi so với tuần trước đó, tuy nhiên tiến độ tiêm chủng trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các khu công nghiệp nói riêng còn chậm so với mục tiêu đề ra.

 Để tiếp tục hoàn thành sớm nhất mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, bảo vệ thành quả chống dịch COVID-19, tạo điều kiện phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp chủ động thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người lao động đủ điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh Hà Nam tại các văn bản: Công điện số 755/CĐ-TTg ngày 25/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4619/BYT-DP ngày 25/8/2022; Thông báo số 1085/TB-BYT ngày 23/8/2022 của Bộ Y tế và các văn bản của tỉnh.

2. Tiếp tục Rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng công nhân, người lao động chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liểu cơ bản (mũi 1, mũi 2), chưa tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vắc xin phòng Covid-19, chủ động liên hệ với Ban quản lý các KCN và Trung tâm y tế các huyện, thành phố để được hướng dẫn lập kế hoạch tiêm; Tổ chức tiêm đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế đảm bảo 100% lực lượng lao động trong KCN đủ điều kiện được tiêm đủ liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3, mũi 4).

Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền nếu để dịch bệnh bùng phát trở lại.

3. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kết quả tiêm vắc xin cho người lao động của doanh nghiệp cập nhật trước 16h00 hàng ngày gửi về Ban quản lý các khu công nghiệp Hà Nam để tổng hợp.

4. Ban quản lý các KCN phối hợp với Sở Y tế thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 hoặc có tỉ lệ tiêm thấp và những doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo.

Ban quản lý các KCN yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp chủ động báo cáo về Ban quản lý các KCN để kịp thời xử lý, đề xuất tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

CV đôn đốc tiêm vắc xin.pdf