Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thực hiện Văn bản số 2207/UBND-KGVX ngày 21/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đôn đốc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường hiệu quả của mũi tiêm cơ bản vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo việc tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) là rất cần thiết nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động, tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do Covid-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới, đồng thời tạo miễn dịch lâu dài, góp phần kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

 Ban quản lý các khu công nghiệp yêu cầu Giám đốc các doanh nghiệp chủ động thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng công nhân, người lao động chưa được tiêm, tiêm chưa đủ liểu cơ bản, chưa tiêm mũi nhắc lại (mũi 3, mũi 4) vắc xin phòng Covid-19, chủ động liên hệ với Ban quản lý các KCN và Trung tâm y tế các huyện, thành phố để được hướng dẫn lập kế hoạch tiêm; Tổ chức tiêm đầy đủ, kịp thời theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ Y tế đảm bảo 100% lực lượng lao động trong KCN được tiêm đủ liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 (mũi 3, mũi 4).

Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả tiêm vắc xin phòng Covid-19 và chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh bùng phát trở lại.

2. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê kết quả tiêm vắc xin cho người lao động của doanh nghiệp cập nhật trước 16h00 hàng ngày gửi về Ban quản lý các khu công nghiệp Hà Nam để tổng hợp.

3. Ban quản lý các KCN phối hợp với Sở Y tế thành lập các Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối với các doanh nghiệp có số lượng lao động chưa tiêm đủ vắc xin phòng Covid-19 hoặc có tỉ lệ tiêm thấp và những doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo.

Ban quản lý các KCN yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp chủ động triển khai thực hiện ngay và nghiêm túc các nội dung trên. Mọi khó khăn, vướng mắc đề nghị Doanh nghiệp chủ động báo cáo về Ban quản lý các KCN để kịp thời xử lý, đề xuất tỉnh chỉ đạo giải quyết./.​

CV đôn đốc tiêm vx phòng covid-ngày 22.8.2022.pdf