Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2024

Tin tức – Sự kiện  
Đại hội chi đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2024
Chiều 29/4, Chi đoàn Ban Quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022, phương hướng công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành chi đoàn BQL các KCN tỉnh nhiệm kỳ 2019-2022.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo BQL các KCN tỉnh và Đoàn cấp trên, trong nhiệm kỳ qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn BQL các KCN tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật. Các mặt công tác được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Đoàn viên thanh niên chi đoàn năng động, tích cực trong hoạt động chuyên môn, trong các phong trào do cơ quan và Đoàn cấp trên phát động. Trọng tâm là tham gia các chương trình văn nghệ, thể dục, thể thao và các phong trào: Thanh niên tình nguyện; tuổi trẻ sáng tạo; tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc; thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với cách mạng, các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…

Nhiệm kỳ 2022-2024, chi đoàn BQL các KCN tỉnh đặt ra một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể như: 100% đoàn viên trong chi đoàn được quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% đoàn viên hưởng ứng và tham gia các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước; phấn đấu tỷ lệ đoàn viên xếp loại xuất sắc đạt từ 80% trở lên, không có đoàn viên yếu, kém; phấn đấu nhiệm kỳ 2022-2024, chi đoàn có từ 1 -2 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng; 100% đoàn viên là công chức, viên chức xếp loại công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chi đoàn đảm nhận từ 1-2 công trình, phần việc thanh niên.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành chi đoàn khoá mới và bầu trực tiếp Bí thư chi đoàn tại Đại hội.

Đại hội chi đoàn.jpg

đại hội chi đoàn 2.jpg