Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lần thứ V - nhiệm kỳ 2020-2025

Tin tức – Sự kiện  
Đại hội Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam lần thứ V - nhiệm kỳ 2020-2025
Trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đang tích cực thi đua lập thành tích cao chào mừng kỷ niệm 45 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng các ngày lễ lớn năm 2020, hướng đến chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 25/5/2020, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Thoảng, Phó Bí thư Đảng uỷ khối cơ quan tỉnh, cùng 24 đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội thông qua các báo cáo: Báo cáo chính trị của Chi bộ, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Chi bộ; Báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Đảng uỷ Khối Cơ quan tỉnh, các đồng chí tham gia cấp uỷ đều là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt trong cơ quan, nội bộ đoàn kết, thống nhất, đội ngũ đảng viên có kinh nghiệm, năng lực trong công tác, nhiệt huyết, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên và Nghị quyết Đại hội đảng Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp lần thứ IV. Kết quả, trong nhiệm kỳ đã thu hút được 220 dự án, trong đó có 153 dự án FDI và 67 dự án đầu tư trong nước; số vốn đầu tư FDI thu hút trong nhiệm kỳ là 2.145,9 triệu USD tăng 615%, đưa tổng số vốn đầu tư FDI trong KCN vượt con số 3,8 tỷ USD; đóng góp ngân sách đạt mốc 3.800 tỷ đồng (năm 2019); giá trị sản xuất công nghiệp chiếm hơn 70% GTSXCN toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu đạt trên 75% giá trị xuất khẩu toàn tỉnh; tạo việc làm cho 69.774 lao động, đã thực hiện giao 1.041 ha đất cho các doanh nghiệp, số nộp ngân sách đạt 3,7 tỷ đồng/ha. Vốn thực hiện đến nay khoảng 18.930 tỷ VND và 2.344 triệu USD. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đề ra.


Bên cạnh công tác thu hút đầu tư, công tác đầu tư hạ tầng KCN luôn được Chi uỷ quan tâm, chú trọng, chỉ đạo ưu tiên tập trung đầu tư các hạng mục công trình thiết yếu để phục vụ thu hút đầu tư phát triển, SXKD của các doanh nghiệp và phát triển KT-XH tại địa phương, tạo cơ hội việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như tăng thu ngân sách cho tỉnh.


Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi uỷ cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và công tác lãnh đạo đoàn thể chính trị - xã hội và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025:

 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của chi bộ và cán bộ, đảng viên, khắc phục khó khăn, đoàn kết, dân chủ, ra sức phấn đấu, rèn luyện, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong những năm tới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đổi mới phương pháp, nội dung hoạt động, động viên cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện.​