Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công tác phòng chống lụt, bão năm 2022 tại các KCN trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công tác phòng chống lụt, bão năm 2022 tại các KCN trên địa bàn tỉnh
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam, tình hình thời tiết mùa mưa bão năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp khó lường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hà Nam, tình hình thời tiết mùa mưa bão năm 2022 có nhiều diễn biến phức tạp khó lường, nhằm chủ động trong công tác phòng, chống lụt bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, khắc phục nhanh nhất và hiệu quả sau thiên tai. Ban quản lý các KCN yêu cầu các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN; các doanh nghiệp trong KCN một số nội dung cụ thể như sau:

1. Đối với các Công ty kinh doanh hạ tầng KCN:

- Xây dựng phương án tiêu thoát nước trong nội khu. Phương án tiêu  thoát nước xây dựng chi tiết, cụ thể đối với từng tuyến cống thoát nước, tại các vị trí thường xảy ra úng cục bộ có phương án bơm chuyển tiếp đảm bảo chuyển tải về hệ thống các công trình trạm bơm đầu mối theo phương châm không để trạm bơm đầu mối dừng hoạt động chờ nước trong khi nội khu vẫn bị ngập. Lập phương án tiêu thoát nước trong trường hợp bất lợi khi mực nước trên sông dâng cao, các trạm bơm đầu mối phải dừng hoạt động. Phương án lập gửi về Ban quản lý các KCN trước ngày 05/5/2022 để tổng hợp, xây dựng phương án báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

- Chủ động nạo vét, khơi thông các tuyến kênh, cống tiêu thoát nước, vớt rác. Bố trí đủ số lượng máy bơm tại các vị trí bơm chuyển tiếp, kiểm tra bảo dưỡng đảm bảo vận hành đủ công suất khi có yêu cầu.

- Chuẩn bị phương tiện, vật tư, thông tin liên lạc và nguồn lực tài chính cho công tác phòng chống lụt bão.

- Bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng con người, giữ gìn trật tự an ninh trong toàn KCN khi xảy ra lụt bão.

- Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết trên các bản tin dự báo thời tiết phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thông báo tới các doanh nghiệp trong KCN mình quản lý để chủ động phòng, chống lụt bão.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo Ban quản lý các KCN công tác phòng, chống lụt bão.

2. Đối với các doanh nghiệp trong KCN:

- Chủ động kiểm tra, sửa chữa, duy tu, nạo vét toàn bộ hệ thống cống, rãnh của doanh nghiệp để đảm bảo việc tiêu thoát nước đạt hiệu quả. Thực hiện các giải pháp xử lý khi xảy ra ngập úng một cách nhanh nhất.

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để chủ động phòng chống lụt bão theo hướng chủ động.

- Bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng con người, giữ gìn trật tự an ninh nội bộ doanh nghiệp khi xảy ra lụt bão.

- Thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình của doanh nghiệp tới chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, Ban quản lý các KCN khi xảy ra lụt bão.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị thông báo về Phòng quản lý Quy hoạch xây dựng, Ban quản lý các KCN tỉnh (Số 209 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), số điện thoại 0915.086.588 (đồng chí Hiếu - Trưởng phòng).

Ban quản lý các KCN đề nghị các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện./.​