Skip Ribbon Commands
Skip to main content

CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM

Tin tức – Sự kiện  
CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH HÀ NAM

Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) là một trong những công tác quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản Nhà nước và của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội thì tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh Hà Nam thời gian gần đây tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, khó lường và nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi vậy, để nâng cao ý thức, năng lực phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ban quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức quán triệt đến cán bộ, công chức và người lao động làm việc tại Ban các nội dung của Luật phòng cháy, chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 47/CT- TW ngày 25/6/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phòng cháy, chữa cháy.

IMG_5490.jpg

Trong thời gian qua công tác phòng cháy chữa cháy tại Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đạt được kết quả tốt (thông qua các buổi thực tập PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị, cũng như các buổi kiểm tra thường xuyên của Phòng cảnh sát PCCC, cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Nam). Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ lực không ngừng của các cấp ủy chính quyền và lãnh đạo Ban. Nhằm hạn chế tối thiểu nguy cơ cháy nổ và tính mạng của cán bộ, công chức, người lao động, doanh nghiệp và người dân tới làm việc tại Ban quản lý các KCN, công tác PCCC luôn được lãnh đạo Ban đặc biệt chú trọng quan tâm.

IMG_5491.jpg

Cán bộ phòng cháy chữa cháy hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa cho cán bộ công chức tại Ban quản lý các KCN.

Để nâng cao nhận thức về an toàn tính mạng và tài sản cho cán bộ,công chức và người lao động tại Ban thì việc PCCC luôn được các phòng chú trọng quan tâm. Ngoài xây dựng đầu tư trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ, Ban quản lý các KCN còn chú trọng tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng tại cơ sở, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện tốt các quy định an toàn về PCCC.

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam là đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với khu công nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh chính vì vậy thu hút nhiều cá nhân, tổ chức tới làm việc. Tính tới thời điểm hiện tại chưa có vụ cháy nổ nghiêm trọng nào xảy ra, cùng với việc thường xuyên kiểm tra các tiêu chuẩn và quy định về phòng cháy của  lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Hà Nam còn tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động tại Ban công tác phòng cháy và chữa cháy; Tổ chức huấn luyện PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở. 

IMG_5492.jpg

Cán bộ Ban quản lý thực hành chữa cháy tại chỗ

Nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra, thiết nghĩ, ngoài sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trong công tác PCCC thì mỗi cá nhân tại đơn vị cần phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về an toàn phòng chống cháy nổ, kiểm tra phát hiện kịp thời và loại trừ những nguy cơ tìm ẩn gây ra cháy nổ. ​