Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công nhân các khu công nghiệp đã được tiêm hơn 21,5 nghìn liều vắc-xin phòng Covid-19

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Công nhân các khu công nghiệp đã được tiêm hơn 21,5 nghìn liều vắc-xin phòng Covid-19
Theo Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, đến nay trong các khu công nghiệp có 54.368 lao động của 246 doanh nghiệp đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Ban Quản lý các Khu công nghiệp đã lập danh sách theo kế hoạch của tỉnh và phối hợp với Sở Y tế triển khai tiêm vắc- xin cho các doanh nghiệp, với tổng số 21.568 liều.
Công nhân các khu công nghiệp đã được tiêm hơn 215 nghìn liều vắcxin phòng Covid19
Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người lao động tại Công ty cổ phần Casablanca Việt Nam (KCN Châu Sơn, TP Phủ Lý)

Thời gian qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ động phối hợp với ngành Y tế, Công an các cấp và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp triển khai, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định 5K trước, trong và sau giờ làm việc; yêu cầu cán bộ, nhân viên, khách hàng ra vào doanh nghiệp và khu công nghiệp bắt buộc thực hiện khai báo y tế tại điểm kiểm soát dịch trong doanh nghiệp và cổng ra vào các khu công nghiệp; chỉ đạo các doanh nghiệp xây dựng kịch bản phòng, chống dịch Covid-19, sẵn sàng ứng phó các tình huống, cấp độ phòng chống dịch đảm bảo sản xuất, kinh doanh an toàn để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép - vừa phòng chống dịch, vừa phát triển sản xuất. Đặc biệt trong suốt thời gian qua, Ban Quản lý Khu công nghiệp bố trí cán bộ đi kiểm tra thực tế tại cổng các khu công nghiệp và các doanh nghiệp vào đầu giờ sáng hàng ngày để nắm bắt cụ thể, kịp thời tình hình thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch của doanh nghiệp.