Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy Pretty Vina” của Công ty TNHH Pretty Vina tại KCN Hòa Mạc.

Thông tin chuyên ngành  
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án “Dự án nhà máy Pretty Vina” của Công ty TNHH Pretty Vina tại KCN Hòa Mạc.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường đối với cơ sở “Dự án nhà máy Pretty Vina” của Công ty TNHH Pretty Vina tại KCN Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 14/07/2023.
Tin liên quan