Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và cho thuê giàn giáo ...

Thông tin chuyên ngành  
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất và cho thuê giàn giáo Saki Hà Nam” của Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH Giải pháp thi công Saki tại KCN Thanh Liêm Giai đoạn II, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất và cho thuê giàn giáo Saki Hà Nam” của Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH Giải pháp thi công Saki tại KCN Thanh Liêm Giai đoạn II, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 10/09/2023.
Tin liên quan