Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất sữa ngũ cốc (thương hiệu Vietngucoc), sữa chua và các sản phẩm khác” của Chi nhánh Công ty TNHH Thanh An tại KCN Thái Hà

Thông tin chuyên ngành  
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy sản xuất sữa ngũ cốc (thương hiệu Vietngucoc), sữa chua và các sản phẩm khác” của Chi nhánh Công ty TNHH Thanh An tại KCN Thái Hà
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy sản xuất sữa ngũ cốc (thương hiệu Vietngucoc), sữa chua và các sản phẩm khác” của Chi nhánh Công ty TNHH Thanh An tại Hà Nam tại KCN Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 14/07/2023.
Tin liên quan