Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Bu Il Harness Hanam” của Công ty TNHH Bu Il Ha...

Thông tin chuyên ngành  
Công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án “Bu Il Harness Hanam” của Công ty TNHH Bu Il Harness Hanam tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường dự án “Bu Il Harness Hanam” của Công ty TNHH Bu Il Harness Hanam tại KCN Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án trên.
Tin liên quan