Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực
Chiều ngày 27/6/2022, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị cán bộ nghe công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành, cùng lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

76584_gdggfdgdfg_22573127.jpg
BCĐ tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ra mắt tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã Công bố Quyết định số 444 ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ban Chỉ đạo gồm 15 thành viên. Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng Ban chỉ đạo. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh thực hiện theo quy định số 67 ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam. Ban Chỉ đạo có con dấu riêng theo quy định.

Thay mặt Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, công tác này được lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao và đạt được kết quả quan trọng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Ban Chỉ đạo sẽ triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ hằng năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, cụ thể, nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, chú trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Qua đó, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững theo phương châm: lấy phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, cấp bách. Kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện với kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tuyệt đối tuân thủ và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác theo Quy định số một 67 của Ban Bí thư.

Cũng tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, các đại biểu đã thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031 đối với các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Đồng thời, tổ chức quán triệt triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ. /.


Theo hanamtv.vn