Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho công ty TNHH hệ thống dây dẫn sumi Việt Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng Bằng khen cho công ty TNHH hệ thống dây dẫn sumi Việt Nam