Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh

Tin tức – Sự kiện  
Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh
Sáng ngày 13/7, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Lê Thị Thuỷ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan; Ủy viên BTV các Đảng ủy trực thuộc.

77040_btv2_14102913.jpg

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, BTV, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Quân sự tỉnh tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát cơ sở, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của cấp trên; tổ chức sơ, tổng kết đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, chất lượng. Đồng thời cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, kế hoạch của cấp trên, tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 đề án về công tác quốc phòng địa phương (QPĐP) giai đoạn 2021-2025. Ban hành 06 nghị quyết, 08 quy chế, 01 chương trình hành động. Làm tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm. Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức QP-AN, chỉ tiêu tuyển quân; tiếp tục triển khai xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ; hoàn thành diễn tập các cấp; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; nhiệm vụ công tác quốc phòng, Quân sự địa phương và đặc biệt là công tác phòng chống dịch COVID-19.

77042_btv4_14103113.jpg
Đồng chí Lê Thị Thuỷ, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trên cơ sở ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu dự hội nghị, phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy yêu cầu Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh trong khu vực phòng thủ tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2021- 2025, nhất là thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện.

 77041_btv3_14103013.jpg

Đồng chí Lường Văn Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu tại hội nghị

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; đổi mới công tác giáo dục chính trị, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Duy trì nghiêm lượng dự trữ vật chất hậu cần sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên chăm lo bảo đảm tốt đời sống, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ.

Tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp về công tác xây dựng đảng; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12, 13) về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh “gương mẫu, tiêu biểu", đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu". Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn.

77045_btv7_14103513.jpg

Đồng chí Lê Hồng Quân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh. Theo đánh giá, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn đan xen, nhất là dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã bám sát và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. BCH, BTV thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp uỷ, tập thể đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tuân thủ theo đúng qui chế và nguyên tắc của Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Phân công trách nhiệm cụ thể cho các đồng chí trong BTV, BCH phụ trách các khối chuyên ngành, nắm sát tình hình cơ sở, kịp thời đề ra các chủ trương, giải pháp chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Thực hiện tốt công tác củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, đặc biệt là phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng doanh nghiệp ổn định, phát triển.

77044_btv_6_14103413.jpg

Đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trình bày báo cáo tại hội nghị

BTV Đảng ủy Khối luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quá trình vận động và phát triển của các doanh nghiệp, nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời định hướng cho cấp uỷ cơ sở chủ động cùng với hội đồng quản trị, ban giám đốc doanh nghiệp tập trung đổi mới phương pháp quản trị điều hành, khai thác những lợi thế, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế... Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập hợp được sức mạnh tổng hợp của các tổ chức đoàn thể, xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối lần thứ III từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp đặc điểm tình hình của Đảng bộ khối. Tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12, 13); Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

77043_btv5_14103313.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo chủ chốt.

Tăng cường tuyên truyền, vận động, bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng viên, tập trung đối tượng là công nhân có kỹ thuật, chủ doanh nghiệp, bộ phận quản lý doanh nghiệp; phát triển tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Làm tốt công tác quản lý đảng viên và nâng cao chất lượng đảng viên trong tình hình mới. Tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/5/2021 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc triển khai nhiệm vụ chính trị để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức hiệu quả nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh theo đúng chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh; tích cực tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh; và quá trình chuyển đổi số; liên kết sản xuất, kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập đóng góp nghĩa vụ với Nhà nước theo đúng quy định…

Hoa Hiên

https://hanamtv.vn/ban-thuong-vu-tinh-uy-lam-viec-voi-dang-uy-quan-su-tinh-va-dang-uy-khoi-doanh-nghiep-tinh-27755.html​