Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản ly Công khai nọi dung Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam)...

Thông tin chuyên ngành  
Ban Quản ly Công khai nọi dung Giấy phép môi trường của dự án “Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam)” của Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam) tại KCN Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Ban Quản lý các KCN tỉnh Hà Nam công khai nội dung Báo cáo đề xuất cấp lại Giấy phép môi trường dự án “Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam)” của Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam) tại KCN Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam..
Ban Quản lý các KCN tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án ““Nhà máy Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam)” của Công ty TNHH Công nghiệp Chiateng (Việt Nam) tại KCN Thái Hà, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Mọi ý kiến góp ý xin gửi về Ban Quản lý các KCN trước ngày 26/09/2023.
Tin liên quan