Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Tin tức – Sự kiện  
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Chiều ngày 31/7/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có ông Trần Văn Kiên - Trưởng Ban Quản lý các KCN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo ban; cán bộ, nhân viên thuộc Ban Quản lý các KCN…

 IMG_2977.JPG

Ông Trần Văn Kiên - Trưởng ban quản lý các KCN phát biểu

6 tháng đầu năm 2020, Ban quản lý các KCN đã phối hợp hiệu quả với các sở, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực về đầu tư, môi trường, quy hoạch xây dựng, doanh nghiệp, lao động đối với các KCN, các doanh nghiệp trong KCN trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan liên quan, các công ty kinh doanh hạ tầng KCN thực hiện hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút đầu tư. Trong năm, 6 tháng đầu năm 2020, đã cấp mới 23 dự án đầu tư, trong đó có 19 dự án FDI và 04 dự án trong nước; điều chỉnh cho 72 lượt dự án (điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 12 lượt dự án). Tổng vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 533,193 triệu USD và 666,9 tỷ đồng đạt 116% kế hoạch năm. Như vậy, lũy kế đến hết tháng 6 năm 2020, tại các KCN có 440 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 274 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 3.861,04 triệu USD và 166 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký là 30.166,93 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch covid19 nhưng các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực tìm các giải pháp duy trì, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đã đạt được các kết quả cụ thể như sau:

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1.038,2 ha đất giao cho các doanh nghiệp, riêng trong 6 tháng đầu năm 2020 đã giao 64,4ha cho các doanh nghiệp; diện tích đất các doanh nghiệp đã sử dụng là 791,1ha, đạt hiệu suất sử dụng đất là 76,2%; các doanh nghiệp đã sử dụng hiệu quả phần diện tích đất thuê, thể hiện bằng mật độ xây dựng, đóng góp ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu, sử dụng lao động trên 1ha đất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch covid19, nên một số chỉ tiêu chủ yêu kết quả đạt không cao, cụ thể như sau:

- Giá trị SXCN (giá so sánh 2010), 06 tháng đầu năm 2020 đạt 44.478 tỷ đồng tăng 10,7% so với cùng kỳ và đạt 42% kế hoạch năm.

- Thu ngân sách nhà nước đạt 2.010 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ và đạt 47% kế hoạch năm.

- Giá trị xuất khẩu đạt 1.174 triệu USD tăng 13% so với cùng kỳ và ước đạt 45% kế hoạch năm.

Tại hội nghị, cũng đã thực hiện Công bố quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

IMG_2978.JPG