Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất TTC Hà Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất TTC Hà Nam
Ngày 20/06/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án sản xuất TTC Hà NamDự án sản xuất TTC Hà Nam của Công ty TNHH TTC Hà Nam được đầu tư tại KCN Thanh Liêm, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam với ngành nghề sản xuất phụ gia cho ngành nhựa (muối canxi, muối kẽm, chất ổn định nhiệt); có tổng số vốn đầu tư của dự án là 100 tỷ đồng; quy mô dự án: Phụ gia nhựa (Muối canxi): 1.620 tấn; Phụ gia nhựa (muối kẽm):  6.240 tấn; Phụ gia nhựa (chất ổn định nhiệt): 1500 tấn; diện tích đất sử dụng là 8.169 m2.