Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sợi dệt Vikowin

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sợi dệt Vikowin
Ngày 18/08/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sợi dệt Vikowin.

Dự án sản xuất Nhà máy sản xuất sợi dệt Vikowin của Công ty cổ phần Sợi dệt Vikowin được đầu tư tại Khu công nghiệp Thái Hà giai đoạn I, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam với ngành nghề sản xuất sợi nhân tạo từ hạt nhựa chíp và xơ polyester, sản xuất vải dệt kim từ xơ polyester; tổng số vốn đầu tư của dự án là 510 tỷ đồng; quy mô dự án: Giai đoạn 1: Sợi nhân tạo từ hạt nhựa chip: 11.000 tấn sản phẩm/năm; Giai đoạn 2: 31.000 tấn sản phẩm/ năm, trong đó: sợi nhân tạo từ hạt nhựa chip và từ xơ polyester: 21.000 tấn sản phẩm/năm, vải dệt kim từ xơ polyester: 10.000 tấn sản phẩm/năm; tiến độ thực hiện dự án: Giai đoạn I: Đến tháng 4/2024; Giai đoạn II: đến tháng 10/2025 và diện tích đất sử dụng là 45.000 m2.

Sau khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định, doanh thu dự kiến đạt khoảng hơn 970 tỷ đồng/năm, dự kiến đóng góp cho ngân sách (thuế TNDN, thuế GTGT) khoảng 35 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 300 lao động tại địa phương.

​