Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty dược Novopharm

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Công ty dược Novopharm

Ngày 20/06/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án nhà máy GMP dược phẩm

Dự án nhà máy GMP dược phẩm của Công ty cổ phần Novopharm được đầu tư tại KCN hỗ trợ Đồng Văn III, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam với ngành nghề sản xuất thuốc, hóa dược, dược liệu; có tổng số vốn đầu tư của dự án là 357 tỷ đồng; quy mô dự án là 50.000.000 đơn vị sản phẩm/năm; diện tích đất sử dụng là 21.615 m².​