Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Công nghệ Phẩm Thuyên Việt Nam

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận điều chỉnh Công ty TNHH Công nghệ Phẩm Thuyên Việt Nam

Căn cứ hồ sơ điều chỉnh dự án của Công ty TNHH Công nghệ Phẩm Thuyên Việt Nam. Ngày 22/01/2021, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh của Công ty TNHH Công nghệ Phẩm Thuyên Việt Nam với nội dung điều chỉnh là tăng vốn đầu tư thêm 3 triệu USD lên thành 4 triệu USD.