Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton

Hợp tác - Đầu tư  
Ban quản ký các KCN tỉnh Hà Nam Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton
Ngày 19/3/2018, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Dự án nhà máy Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton.

Dự án nhà máy sản xuất Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton của Công ty TNHH Bao bì YFY Hà Nam với ngành nghề là Sản xuất và gia công các loại giấy miếng, thùng giấy, hộp giấy và các vật liệu bao bì khác, có quy mô của dự án là 120 triệu m²/năm. Tổng vốn đầu tư 35 triệu USD trên diện tích đất 77.000m2  tại KCN Đồng Văn II, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam