Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan  
Trụ sở Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam1. Địa chỉ: Số 209 đường Lê Hoàn, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

2. Điện thoại: 02263.850569

3. Địa chỉ mail: bqlkcn@hanam.gov.vn