Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tạm ngừng tái xuất một số hàng hóa qua cửa khẩu phụ

Tạm ngừng tái xuất một số hàng hóa qua cửa khẩu phụ

 Ngày 23/09 vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo tại Công văn 7415/VPCP-KTTH về việc tạm thời không tái xuất qua cửa khẩu phụ, lối mở (kể cả cửa khẩu, lối mở nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu) đối với các mặt hàng sau:


- Rượu, bia, xì gà, thuốc lá điếu, xe ô tô du lịch dưới 9 chỗ ngồi và gỗ nguyên liệu.
- Riêng gỗ từ Lào và Campuchia sẽ tạm ngừng kinh doanh gửi kho ngoại quan dưới mọi hình thức.

Nội dung này sẽ được áp dụng sau 30 ngày, kể từ ngày Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể.