UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 6/2023

Từ ngày 30/01/2023 đến ngày 05/02/2023

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
30/01/2023
08:00-10:00 Dự Hội nghị nghe các đơn vị liên quan báo cáo các phương án đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh tại UBND tỉnh Đ/c Kiên
Thứ 3
31/01/2023
08:00-11:00 Dự Lễ hội Xuân hồng năm 2023 tại HT Tỉnh đoàn Đ/c Tùng
07:45-10:00 Dự Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21) huyện Kim Bảng Đ/c Kiên
Thứ 4
01/02/2023
...
Thứ 5
02/02/2023
...
Thứ 6
03/02/2023
14:00-16:45 Dự Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ trực tuyến với các địa phương tại UBND tỉnh Đ/c Mạnh
Thứ 7
04/02/2023
...
Chủ nhật
05/02/2023
...

Ghi chú