Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự hình thành và phát triển tổ chức Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Công đoàn các KCN Quá trình hình thành và phát triển tổ chức công đoàn  
Sự hình thành và phát triển tổ chức Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam

Phát triển các khu công nghiệp được xác định có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng. Công nhân lao động ngày càng tăng về số lượng và chất lượng cùng với sự hình thành và phát triển các khu công nghiệp là sự ra đời của tổ chức Công đoàn các KCN là tất yếu. Sau một thời gian được các cơ quan chức năng khảo sát nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; trên cơ sở các CĐCS đã được thành lập, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Hà Nam đã có Quyết định số 35/QĐ-LĐLĐ ngày 10/2/2009 về việc thành lập Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam là Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại điều 27, Điều lệ Công đoàn Việt nam.

Sau hơn 03 năm thành lập, Công đoàn các khu công nghiệp đã trải qua một kỳ đại hội. Đại hội lần thứ I nhiệm kỳ 2009- 2014 diễn ra trong tình hình phát triển mạnh mẽ của các KCN, số lượng doanh nghiệp đi vào hoạt động ngày càng tăng, kéo theo lực lượng lao động phát triển mạnh tại các KCN; đây là tín hiệu tốt để phát triển tổ chức CĐCS và đoàn viên công đoàn trong các KCN. Trong nhiệm kỳ này, Công đoàn các KCN đề ra mục tiêu luôn luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương, Nghị quyết của Công đoàn cấp trên, từ đó thông qua các hình thức tổ chức: Thực hiện các văn bản chỉ đạo đến các Công đoàn cơ sở, họp trực tiếp hoặc gửi tài liệu, hướng dẫn bằng văn bản, tổ chức hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ công đoàn …Vì vậy mà kết quả hoạt động trong thời gian qua cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đề ra.

Kết quả Đại hội Lần thứ nhất đã bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 11 uỷ viên BCH; BCH đã bầu ra 03 uỷ viên Ban Thường vụ trong đó một Chủ Tịch và hai Phó Chủ Tịch và đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công nhận kết quả bầu cử tại Quyết định số 222/QĐ-LĐLĐ ngày 15/9/2009; BCH bầu ra 03 uỷ viên UBKT và Chủ nhiệm UBKT và đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh công nhận kết quả bầu cử tại Quyết định số 223/QĐ-LĐLĐ ngày 15/9/2009; UBKT đã bầu ra một Chủ nhiệm và hai Phó chủ nhiệm UBKT.

Sau Đại hội Ban Thường vụ đã soạn thảo Chương trình làm việc toàn khoá, Quy chế làm việc phối hợp giữa Ban quản lý các KCN và Công đoàn các KCN, Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và phân công nhiệm vụ cho các Uỷ viên BCH. Tại Hội nghị lần thứ hai BCH Công đoàn các KCN ngày 22/10/2009 đã thông qua Chương trình làm việc toàn khoá, Quy chế làm việc phối hợp giữa Ban quản lý các KCN và Công đoàn các KCN và Quy chế làm việc của BCH, BTV nêu trên.

Được nhận bàn giao 17 Công đoàn cơ sở với gần 3.000 đoàn viên khi mới thành lập, đến nay qua 02 năm hoạt động (tính đến hết quý I/2011) Công đoàn các KCN đã phát triển 78 Công đoàn cơ sở trực thuộc với tổng số 10.998 đoàn viên, ngoài ra hiện CĐ các KCN đang chỉ đạo phối hợp 11 CĐ cơ sở với 4.002 đoàn viên công đoàn. Nội dung và hình thức hoạt động của của tổ chức công đoàn từng bước được đổi mới để thực sự là tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Từ đó đã dần thay đổi về nhận thức của công nhân lao động về tổ chức công đoàn, tạo cho họ có niềm tin đối với tổ chức công đoàn và họ đã tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn. Vị thế và uy tín của tổ chức công đoàn ngày càng được nâng lên.

Trải qua hơn ba năm hoạt động và phát triển Công đoàn các KCN Hà Nam đã chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNLĐ trong các KCN, góp phần không nhỏ trong việc ổn định môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các năm 2010, năm 2011 tập thể Công đoàn các KCN và 03 cá nhân được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.Trong thời gian tới, Công đoàn các KCN Hà Nam sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế và tồn tại, vận dụng linh hoạt, sáng tạo những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao hiệu quả công tác. Chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn mạnh./.

Tin liên quan