Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam V/v Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam