Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng
Ngày 25/7/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 571/QĐ-UBND v/v Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng.

 

Số hiệu

571/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

25/7/2014

Ngày có hiệu lực

25/7/2014

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Phạm Sỹ Lợi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Download

Quyết định