Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam

Quy hoạch chi tiết xây dựng  tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam
Quyết định số 37/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 của UBND tỉnh Hà Nam Ban hành "Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam".

 

Số hiệu

571/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung

Ban hành “Quy định về quản lý Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Đồng Văn II, tỉnh Hà Nam”

Chi tiết văn bản

 

Ngày ban hành

12/01/2010

Ngày có hiệu lực

12/01/2010 (còn hiệu lực)

Hình thức văn bản

Quyết định

Lĩnh vực

 

Cơ quan ban hành

UBND tỉnh Hà Nam

Người duyệt

Trần Xuân Lộc - Chủ tịch UBND tỉnh

Download

Quyết định (.doc)