Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
15/02/2023
Năm 2022, với quyết tâm phục hồi nhanh và phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, quan tâm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh. Để tiếp tục phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ người lao động (NLĐ) tìm kiếm việc làm sau Tết Nguyên đán, cần tiếp tục có những giải pháp thiết thực và sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng.
06/01/2023
Chiều ngày 05 tháng 01 năm 2023, Ban quản lý các KCN tỉnh đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 với sự tham dự của bà Nguyễn Thị Hường, Phó chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh cùng sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Ban và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.
02/11/2022
Thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” (gọi tắt là Chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh
31/08/2022
Thực hiện Văn bản số 2332/UBND-KGVX ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
26/08/2022
Ngày 04/08/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm
26/08/2022
Ngày 18/08/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sợi dệt Vikowin.
18/07/2022
Ngày 08/7/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Thanh Liêm.
12345678
Previous Page 1-15 Next Page