Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin%20ti%C3%AAu%20%C4%91i%E1%BB%83m  
31/08/2022
Thực hiện Văn bản số 2332/UBND-KGVX ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
26/08/2022
Ngày 04/08/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng, dược phẩm
26/08/2022
Ngày 18/08/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh Hà Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy sản xuất sợi dệt Vikowin.
18/07/2022
Ngày 08/7/2022, Ban quản lý các KCN tỉnh phối hợp với Huyện Thanh Liêm tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp trong KCN Thanh Liêm.
04/05/2022
Căn cứ Kế hoạch 3655/KH-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:
04/05/2022
Chiều 29/4, Chi đoàn Ban Quản lý (BQL) các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.
29/04/2022
Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Ban quản lý các KCN xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 như sau:
12345678
Previous Page 1-15 Next Page